Harmonická rodina

Harmonická rodina

Harmonická rodina

Tento kurz pro Středisko korespondenčních kurzů napsal prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. Motivační kurz o tom, jak si vytvořit příjemné rodinné zázemí. Kurz má 8 lekcí. Materiál je používán se souhlasem autora.

VSTUPTE online
REGISTRACE pro zasílání poštou